Training & Coaching

UPskill Training & Coaching biedt bedrijven opleidingen in ‘soft skills’, persoonlijke ontwikkeling en leadership. Raadpleeg de opleidingscatalogus en de planning van de opleidingen voor het tweede semester 2013. (De Nederlanstalige versie van deze documenten zijn bijna klaar.)

Wenst u een opleiding in uw buurt te organiseren? Aarzel niet met ons contact op te nemen.

De docenten van UPskill hebben veel ervaring en spitsen de inhoud van de opleidingen toe op de reële beroepscontext van de deelnemers. Alle docenten krijgen een uitstekende evaluatie van hun deelnemers: minstens 4/5 op alle vlakken.

Alle opleidingen zijn interactief, dynamisch en gevarieerd. Opdat elke deelnemer de in de opleiding behandelde begrippen zou kunnen aanleren in zijn eigen leerstijl, werken we volgens het KOLB-model:

  • In eerste instantie kunnen de deelnemers observeren aan de hand van een demonstratie voor de groep;
  • Na de demonstratie krijgt de groep de tijd om alles te laten bezinken en vragen te stellen;
  • Dan komt het praktische deel: de groep leert de nieuwe methodes toe te passen;
  • Debriefing en conclusies over wat er geleerd werd.

We gebruiken multimediamethodes in al onze opleidingen.

De opleidingen kunnen gegeven worden in beide landstalen.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@upskill.be, met vermelding van uw gegevens en de titel en de plaats van de opleiding. De opleidingen kunnen gegeven worden in uw onderneming, op eenvoudig verzoek.

Behoort u tot paritair comité 118, 220, 209 of 219? Dan hebt u recht op een korting dankzij uw sectoraal opleidingsfonds. Contacteer uw fonds voor meer informatie!

Paritair comité 118 of 220: www.ipv-ifp.be

Paritair comité 209 of 219: www.obmb.be

Behoort u tot paritair comité 218? Dan hebt u recht op kosteloze opleidingen en nog veel meer, dankzij Cevora. Meer info op www.cevora.be